Administracija

direktorius socialinė

Direktorius

 Vidas Tavoras

(II vadybinė kategorija)

el. paštas: direktorius@zelva.lm.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 Audronė Stankevičienė

 

el. paštas: audrone.stankeviciene@gmail.com

Želvos gimnazija, J. Vaišučio g. 12, Želva, Ukmergės r., LT-20208

Telefonai:
Direktorius - 8 340 42145,
Buhalterija - 8 340 42149,
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė - 8 340 42149,
Ūkvedys - 8 340 42149,

struktura.jpg