Mokiniai

2019 m. mokyklą baigė 70 - oji abiturientų laida.

2019-2020 m.m. 

Klasė
Mokinių skaičius
1
13
2
17
3
11
4
15
5
17
6
12
7
12
8
15
I g
12
II g
15
III g
14
IV g
12
Iš viso:
165
Priešmokyklinio ugdymo gr.

11

Lopšelio  gr.

11

Darželio gr. 17
Žemaitkiemio ikimokyklinio ugdymo skyrius:  
ikimokyklinio ugd. gr. 6