Aktualijos

Priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

Iki 2016 m. vasario 28 d. priimami prašymai dėl  vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, kurie bus ugdomi nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.  

Tėvai (globėjai) nustatytos formos prašymą priimti vaiką (-us) į ugdymo įstaigą pildo elektroniniu būdu, prisijungę prie informacinės sistemos. ikimokyklinis.png

Neturintys internetinės prieigos, prašymą pateikia mokyklos darbuotojui, atsakingam už prašymų į grupes priėmimą. Mokyklos darbuotojas prašymą užregistruoja. Prašymus dėl vaikų priėmimo, galima pateikti nuolat, į kelias mokyklas.

Lietuvos Respublikos Seimas 2015 m. gruodžio 22 d. priėmė Švietimo įstatymo pakeitimą, susijusį su privalomo priešmokyklinio ugdymo įvedimu Lietuvoje. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. visi šešiamečiai, gyvenantys Lietuvoje, užsieniečiai, turintys teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, privalės būti ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Grįžti į ankstenį