Gimnazijos gyvenimas

Muzikos ir žodžio šventėje Siesikų gimnazijoje

Menų savaitė 2018
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas
Želvos gimnazijos mokiniai dalyvavo akcijoje "GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS"
Gimnazijos jaunieji skautai piešė vėliavą.