Renginiai

Nuo kovo 22 d. pradinukai grįžta į mokyklą

ADVENTUR geografijos žinių konkurso rezultatai

Pateiktas svarstyti gimnazijos bendruomenei Želvos gimnazijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitos projektas yra https://www.zelvosgimnazija.lt/veikla/dokumenta

Gimnazijos bendruomenė per 10 dienų nuo Ataskaitos paskelbimo gimnazijos interneto svetainėje turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo gimnazijos tarybai. Pasiūlymus teikti gimnazijos tarybos pirmininkei Jolitai Gineikienei,  jolita_gineikiene@yahoo.com

SVARBI INFORMACIJA!
Nuo sausio 4 d. 1-4 kl., nuo sausio 6 d. 5-12 kl. mokiniai mokosi nuotoliniu būdu. Mokiniams, kurie patiria mokymosi sunkumų mokantis nuotoliniu būdu iš namų, Želvos gimnazijos vaiko gerovės komisijos sprendimu, sudaromos sąlygos mokytis nuotoliniu būdu iš gimnazijos. Organizuojamas mokinių pavėžėjimas mokykliniu autobusu.
Norime atkreipti dėmesį, kad vaikai, kuriems pasireiškia sloga, karščiavimas, kosulys ar kiti ligos požymiai, nebus priimami į gimnaziją mokytis nuotoliniu būdu, ikimokyklines ir priešmokyklines grupes.
Iki karantino pabaigos vaikų priėmimas į grupes ir atsiėmimas į namus organizuojamas lauke.

 

Baigiasi dar vieni metai. Tai buvo kitoks laikas – dienos užpildytos įvairiais iššūkiais ir atkakliu, dažniausiai nuotoliniu, darbu. Tik pasitikėdami savimi ir būdami drauge, nors ir per nuotolinį atstumą, išlikime stiprūs ir eikime į priekį. Tegul šv. Kalėdų šventė šiemet būna ypatingai prasminga, o namuose ir mintyse sklinda ramybė.