Renginiai

2020 m. veiklos ataskaita

Pateiktas svarstyti gimnazijos bendruomenei Želvos gimnazijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitos projektas yra https://www.zelvosgimnazija.lt/veikla/dokumenta

Gimnazijos bendruomenė per 10 dienų nuo Ataskaitos paskelbimo gimnazijos interneto svetainėje turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo gimnazijos tarybai. Pasiūlymus teikti gimnazijos tarybos pirmininkei Jolitai Gineikienei,  jolita_gineikiene@yahoo.com

Grįžti į ankstenį