Specialusis pedagogas

Gimnazijoje su specialiųjų poreikių mokiniais dirba specialioji pedagogė-logopedė Aušra Ditkutė ir mokytojo padėjėja Rūta Miciūtė.