Pasiekimai

Želvos gimnazijos  moksleivių dalyvavimo rajono, šalies konkursuose ir olimpiadose rezultatai 2018 -2019 m.m.

Eil. Nr.

Konkurso, olimpiados pavadinimas

Dalyvis

Vadovas

Užimta vieta, apdovanojimas

1.

Zoninės kaimo vietovių mokyklų (gim. 2006m. ir jaunesnių mokinių) kvadrato varžybos

Mergaičių komanda:

G.Paškevičiūtė, B.Bareišytė, A.Gvozdaitė, V.Vareckytė, S.Narbuntaitė, K.Matulytė, G.Tamošiūnaitė, E.Tamašauskaitė, O.Varnaitė

 Mokyt. G.Markevičius

I vieta

2.

Zoninės kaimo vietovių mokyklų (gim. 2006m. ir jaunesnių mokinių) kvadrato varžybos

Berniukų komanda:

L.Morkūnas, D.Dapkevičius, V.Navickas, B.Matuolis, G.Miliauskas, L.Stoškus, M.Dijokas, N.Tamašauskas, D.Vareckis

Mokyt. G.Markevičius

II vieta

3.

Rajono mokinių kūrybinių darbų konkursas „Lietuvos miškas Simono Daukanto akimis“

Piešiniai:

Jūratis Gambickas IIIg

 

 

Goda Mikalajūnaitė IIIg

Nuotraukos:

Eglė Grybauskaitė IIg

Mokyt.

J. Grigucevičienė,

R.Stražinskienė

 

Mokyt.

J.Grigucevičienė,

R.Povylienė

 

I vieta

 

 

II vieta

 

I vieta

4.

Konkursas „Ukmergė – fotoobjektyve“

Eglė Grybauskaitė IIg

Mokyt. R. Povylienė

Apdovanota už geriausią peizažo fotografiją

5.

Chemijos rajoninė olimpiada

Rokas Kalesnykas IIg

Mokyt. J.Gineikienė

III vieta

6.

Tarpzoninės kaimo vietovių mokyklų (gim. 2008 m. ir jaunesnių) kvadrato varžybos

4 kl.: E.Kalvelis, L.Navickas,  M.Dijokas, G.Miliauskas, L.Paplauskaitė, S.Martinkėnaitė, E.Tamašauskaitė, G.Tamošiūnaitė, B.Bareišytė 3 kl.: L.Stoškus

Mokyt. G.Markevičius, J.Butkienė

II vieta

7.

2018m. rajoninis vaikų ir moksleivių piešinių priešgaisrinės ir civilinės saugos tema konkursas

Dainius Dapkevičius (1 kl.)

J.Tavorienė

Laureatas

8.

Lietuvos mokinių (9 – 12 kl.) meninio skaitymo konkursas (rajoninis etapas)

Andrius Ivanov (9 kl.)

R.Stražinskienė

III vieta

9.

Rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada

Regina Vaičiūnaitė

A.Stankevičienė

III vieta

10

Ukmergės r. 2018/2019 m.m. sporto žaidynės kaimo vietovių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių (2008 m. gimimo ir jaunesnių) „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

L.Stoškus(3kl.),A.Šimanskas

(3kl.), N.Čekauskas(3kl.),

M.Dijokas(4kl.), B.Bareišytė(4 kl.), E.Kalvelis

(4 kl.), E.Černiauskaitė(4kl.), S.Martinkėnaitė (4kl.), E.Tamašauskaitė (4kl.), A.Šakalys (4kl.), L.Paplauskaitė (4kl.), G.Tamošiūnaitė(4kl.).

J.Butkienė

I vieta

11

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada

Deividas Butkus (12 kl.)

R.Povylienė

I vieta

12

Rajoninė biologijos olimpiada

Rokas Kalesnykas (10 kl.)

Jūratis Gambickas (11 kl.)

D.Auglienė

I vieta

II vieta

13

Epistolinio rašinio konkursas

Nida Nekrašiūtė (5 kl.)

R.Stražinskienė

III vieta

14

Istorijos olimpiada

Rokas Kalesnykas (10 kl.)

Austėja Kisieliūtė (11 kl.)

Loreta Žilinskienė

III vieta

III vieta

15

Rajoninė dailės olimpiada

Jūratis Gambickas (11kl.)

Jolita Grigucevičienė

II vieta

16

Raštingumo konkursas 5-8 klasių mokiniams

Austėja Leonavičiūtė (7kl.)

Saulė Narbuntaitė(5kl.)

Modesta Aganauskaitė (7kl.)

Laura Šlepikaitė (7kl.)

R.Stražinskienė

I vieta

II vieta

III vieta

III vieta