Mokiniai

2018 m. mokyklą baigė 69 - oji abiturientų laida.

2018-2019 m.m. rugsėjo 1 d.

Klasė
Mokinių skaičius
1
16
2
11
3
15
4
19
5
11
6
12
7
18
8
12
I g
17
II g
15
III g
13
IV g
18
Iš viso:
177
Priešmokyklinio ugdymo gr.

10

Lopšelio  gr.

12

Darželio gr. 18
Žemaitkiemio ikimokyklinio ugdymo skyrius:  
ikimokyklinio ugd. gr. 5