Mokiniai

2017 m. mokyklą baigė 68 - oji abiturientų laida.

2017-2018 m.m. rugsėjo 1 d.

Klasė
Mokinių skaičius
1
8
2
14
3
17
4
10
5
12
6
16
7
14
8
23
I g
14
II g
15
III g
18
IV g
13
Iš viso:
174
Priešmokyklinio ugdymo gr.

16

Lopšelio  gr.

15

Darželio gr. 18
Žemaitkiemio ikimokyklinio ugdymo skyrius:  
ikimokyklinio ugd. gr. 6