Mokytojai

ŽELVOS GIMNAZIJOS MOKYTOJAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Dalykas Kvalifikacinė kategorija Darbo stažas
1. Vidas Tavoras informatika vyr. mokytojas 33
2. Audronė Stankevičienė rusų kalba vyr. mokytoja 33
  Audronė Stankevičienė socialinė pedagogė metodininkė  
3. Lina Monkevičienė tikyba, etika metodininkė, vyr. mokytoja 27
4. Algirdas Liška technologijos

mokytojas

12
5. Loreta Žilinskienė istorija vyr. mokytoja 20
6. Rasa Povylienė lietuvių kalba ekspertė 27
7. Daiva Kriaučiūnaitė anglų kalba vyr. mokytoja 25
8. Virginija Liškienė matematika vyr. mokytoja 36
9. Ramunė Latvienė pradinis ugdymas vyr. mokytoja 26
10. Irena Micienė fizika vyr. mokytoja 29
11. Edita Motiejūnienė matematika vyr. mokytoja 31
12. Romualda Stražinskienė lietuvių kalba metodininkė 37
13. Kristina Macijauskienė dailė vyr. mokytoja 17
14. Laimonas Latvys informatika metodininkas 34
15. Dalia Auglienė biologija vyr. mokytoja 32
16. Jolita Gineikienė chemija, technologijos vyr. mokytoja 19
17. Jolita Grigucevičienė dailė vyr. mokytoja 16
18. Vilmantas Driukas muzika metodininkas 32
19. Dalė Dulkevičienė pradinis ugdymas vyr. mokytoja 33
20. Jolanta Butkienė pradinis ugdymas metodininkė 24
21. Jonė Tavorienė pradinis ugdymas metodininkė 22
22. Gintaras Markevičius kūno kultūra vyr. mokytojas 18
23. Zita Kriaučiūnienė muziejaus vadovė

mokytoja

56
24. Regina Zabielienė šokis metodininkė 36
25. Justina Kuodienė geografija vyr. mokytoja 7

Žemaitkiemio ikimokyklinio ugdymo skyrius

1.

Aldona Jeckuvienė, auklėtoja

 

Ikimokyklinio ugdymo skyrius

1.

Birutė Jarukienė

auklėtoja (lopšelio gr.)

2.

Janina Jurenkovienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

3.

Rita Kriaučiūnienė

auklėtoja (darželio gr.)

4.

Aldona Jarukienė

auklėtoja (lopšelio gr.)