Mokytojai

ŽELVOS GIMNAZIJOS MOKYTOJAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Dalykas Kvalifikacinė kategorija Darbo stažas
1. Vidas Tavoras informatika vyr. mokytojas 32
2. Audronė Stankevičienė rusų kalba vyr. mokytoja 32
    socialinė pedagogė metodininkė  
3. Lina Monkevičienė tikyba, etika metodininkė, vyr. mokytoja 26
4. Algirdas Liška technologijos

mokytojas

11
5. Loreta Žilinskienė istorija vyr. mokytoja 19
6. Rasa Povylienė lietuvių kalba ekspertė 26
7. Daiva Kriaučiūnaitė anglų kalba vyr. mokytoja 24
8. Virginija Liškienė matematika vyr. mokytoja 35
9. Ramunė Latvienė pradinis ugdymas vyr. mokytoja 25
10. Irena Micienė fizika vyr. mokytoja 28
11. Edita Motiejūnienė matematika vyr. mokytoja 30
12. Romualda Stražinskienė lietuvių kalba metodininkė 36
13. Kristina Macijauskienė dailė vyr. mokytoja 16
14. Laimonas Latvys informatika metodininkas 33
15. Dalia Auglienė biologija vyr. mokytoja 31
16. Jolita Gineikienė chemija, technologijos vyr. mokytoja 18
17. Jolita Grigucevičienė dailė vyr. mokytoja 15
18. Vilmantas Driukas muzika metodininkas 31
19. Dalė Dulkevičienė pradinis ugdymas vyr. mokytoja 32
20. Jolanta Butkienė pradinis ugdymas metodininkė 23
21. Jonė Tavorienė pradinis ugdymas metodininkė 21
22. Gintaras Markevičius kūno kultūra vyr. mokytojas 17
23. Zita Kriaučiūnienė muziejaus vadovė

mokytoja

55
24. Regina Zabielienė šokis metodininkė 35
25. Justina Kuodienė geografija mokytoja 6

Žemaitkiemio ikimokyklinio ugdymo skyrius

1.

Aldona Jeckuvienė, auklėtoja

 

Ikimokyklinio ugdymo skyrius

1.

Birutė Jarukienė

auklėtoja (lopšelio gr.)

2.

Janina Jurenkovienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

3.

Rita Kriaučiūnienė

auklėtoja (darželio gr.)

4.

Aldona Jarukienė

auklėtoja (lopšelio gr.)