Mokytojai

ŽELVOS GIMNAZIJOS MOKYTOJAI 2016-2017 m.m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Dalykas Kvalifikacinė kategorija Darbo stažas
1. Vidas Tavoras informatika vyr. mokytojas 31
2. Audronė Stankevičienė rusų kalba vyr. mokytoja 31
    socialinė pedagogė metodininkė  
3. Lina Monkevičienė tikyba, etika metodininkė, vyr. mokytoja 25
4. Algirdas Liška technologijos

mokytojas

10
5. Loreta Žilinskienė istorija vyr. mokytoja 18
6. Rasa Povylienė lietuvių kalba ekspertė 25
7. Daiva Kriaučiūnaitė anglų kalba vyr. mokytoja 23
8. Virginija Liškienė matematika vyr. mokytoja 34
9. Ramunė Latvienė pradinis ugdymas vyr. mokytoja 24
10. Irena Micienė fizika vyr. mokytoja 27
11. Edita Motiejūnienė matematika vyr. mokytoja 29
12. Romualda Stražinskienė lietuvių kalba metodininkė 35
13. Kristina Macijauskienė dailė vyr. mokytoja 15
14. Laimonas Latvys informatika metodininkas 32
15. Dalia Auglienė biologija vyr. mokytoja 30
16. Jolita Gineikienė chemija, technologijos vyr. mokytoja 17
17. Jolita Grigucevičienė dailė vyr. mokytoja 14
18. Vilmantas Driukas muzika metodininkas 30
19. Dalė Dulkevičienė pradinis ugdymas vyr. mokytoja 31
20. Jolanta Butkienė pradinis ugdymas metodininkė 22
21. Jonė Tavorienė pradinis ugdymas metodininkė 20
22. Gintaras Markevičius kūno kultūra vyr. mokytojas 16
23. Zita Kriaučiūnienė muziejaus vadovė

mokytoja

54
24. Regina Zabielienė šokis metodininkė 34
25. Justina Kuodienė geografija mokytoja 5

Žemaitkiemio ikimokyklinio ugdymo skyrius

1.

Aldona Jeckuvienė, auklėtoja

 

Ikimokyklinio ugdymo skyrius

1.

Birutė Jarukienė

auklėtoja (lopšelio gr.)

2.

Janina Jurenkovienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

3.

Rita Kriaučiūnienė

auklėtoja (darželio gr.)

4.

Aldona Jarukienė

auklėtoja (lopšelio gr.)