Smurto ir patyčių prevencija

OLWEUS PATYČIŲ IR SMURTO PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS GIMNAZIJOJE

P1150751.JPG

Nuo 2015 m.–2016 m.m. gimnazijoje įgyvendinama OLWEUS patyčių prevencijos programa. Ši programa sukurta Norvegijoje, jos autorius – Bergano Universiteto profesorius Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių, smurto ir priekabiavimo temas.

Programos tikslas – mokyti visą gimnazijos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema

OPKUS

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 dienos gimnazijoje diegiama Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS).  Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. gimnazijoje buvo diegiama Olweus patyčių prevencijos programa. Įvykdžius šią programą mokytojų, specialistų, visų darbuotojų, mokinių įgytas žinias reikia palaikyti ir toliau. Patyčių prevencijos darbas mokykloje  yra ilgalaikė veikla, todėl ir buvo sukurta Olweus kokybės užtikrinimo sistema. Želvos gimnazija yra Olweus mokykla 

OPKUS planas.pdf

OPKUS koordinacinis komitetas ir MSG narių sąrašas.pdf

Olweus PPP tyrimo rezultatai.pdf

Rekomendacijos_tevams.pdf

 

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA

NUOBAUDŲ KOPĖČIOS

1.    Žemiausias lygis: intervencija į situaciją ir korekcinis pokalbis, kurį vykdo asmuo, stebėjęs netinkamą elgesį (iškart po įvykio).

2.    Trumpas korekcinis pokalbis su dviem suaugusiais (vienas iš jų – prasižengusio mokinio klasės auklėtojas).

3.    Pranešimas prasižengusio mokinio tėvams apie netinkamą elgesį raštu arba telefonu (klasės auklėtojas).

4.    Mokinys paliekamas vienas per 3 – 4 pertraukas savo elgesiui apmąstyti ir pasikartoti mokinio elgesio taisykles (1–4 klasių mokiniai – savo klasėse, 5–8, Ig-IVg klasių mokiniai - socialinės pedagogės kabinete).

5.    Susitikimas su prasižengusio mokinio tėvais, auklėtoja ir gimnazijos direktoriumi.

6.    Netinkamo elgesio svarstymas gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje, dalyvaujant vienam iš prasižengusio mokinio tėvų ar globėjų (skiriama nuobauda raštu: pastaba, įspėjimas ar papeikimas, priklausomai nuo netinkamo elgesio pobūdžio).

7.    Nepilnamečių reikalų specialistės informavimas apie besikartojantį netinkamą mokinio elgesį.

8.    Aukščiausias lygis: Prašymas Ukmergės savivaldybės Vaiko gerovės komisijai skirti minimalios ar vidutinės priežiūros priemones prasižengusiam mokiniui.

 

 Pasijuskime mokykloje saugūs!

Projektų koordinatorė socialinė pedagogė Audronė Stankevičienė