Finansinės ataskaitos

Informacija apie  Ukmergės r. Želvos gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis LR Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybė

2018 m.
I II III IV

Direktorius

1387,28 1387,28 1393,90 1393,90

Pavaduotojas ugdymui 0,25 etato

274,94 274,94 262,35 262,35

Neformaliojo ugdymo organizatorius 0,25 etato (nuo 2018-09-01 pareigybė panaikinta)

231,88 231,88 231,88 -

Ūkvedys 0,75 etato

496,88 496,88 496,88 496,88

Socialinė pedagogė 0,5 etato

416,72 416,72 416,71 416,71

Mokytojo padėjėja, ugdymo karjerai organizatorė 0,75 etato (nuo 2018-09-01 mokytojo padėjėja 0,5 etato)

319,99 319,99 213,33 213,33

Specialioji pedagogė-logopedė 0,5 etato

341,85 341,85 341,85 341,85

Bibliotekininkė

557,83 557,83 557,83 557,83

Mokytojas

826,28 826,28 900,27 1017,52

Raštinės vedėja

463,75 463,75 463,75 463,75

Buhalterė

795,00 795,00 795,00 795,00

Kūrikai-sargai

400,00 400,00 400,00 400,00

Kiemsargis

400,00 400,00 400,00 400,00

Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas

400,00 400,00 400,00 400,00

Valytoja

400,00 400,00 400,00 400,00

Vairuotojas

463,75 463,75 463,75 463,75

Auklėtojos padėjėja

433,28 433,28 433,28 433,28

Virėja

463,75 463,75 463,75 463,75

Auklėtoja

651,69 651,69 651,22 716,24

Informaciją pateikė direktorius Vidas Tavoras