Neformalusis vaikų švietimas

UKMERGĖS R. ŽELVOS GIMNAZIJOS MOKINIAMS VYDYTAS NEFORMALUS VAIKŲ ŠVIETIMAS 2017-2018 M.M.

NVŠ programa

Vykdytoja

Val. skaičius (per savaitę)

Mokinių skaičius

Vykdymo laikotarpis

„Jaunieji skautai“

Rūta Miciūtė

2

25 (1- 5 kl.)

2018 m. rugsėjo1 d. – 2019 m. gegužės 31 d.;

 

UKMERGĖS R. ŽELVOS GIMNAZIJOS VYKDOMAS NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS

Renginių organizavimo tvarkos aprašas.pdf

1. Neformalusis vaikų švietimas 1-4 klasėse:

Eil. Nr.

Programos pavadinimas

Valandų skaičius

 1.  

Choras, 1-4 kl.

1

 1.  

Šokis 1-4 kl.

2

 1.  

„Augu su knyga“, 1 kl.

1

 1.  

„Smalsučiai“, 2 kl.

1

 1.  

„Galvočiai“, 3 kl.

1

 1.  

„Gudručių klubas“, 4 kl.

1

 1.  

Sportas 2-4 kl.

1

 

Iš viso:

8

 
2. Neformalusis vaikų švietimas 5-8 ir Ig-IVg klasėse:

Eil. Nr.

Programos pavadinimas

Valandų skaičius

 1.  

Jaunieji muziejininkai 5-8, Ig-IVgkl. (1+1)

3

 1.  

Sportas 5-8, Ig-IIg, IIIg-IVg kl. (1+2)

3

 1.  

Muzikos IIIg-IVg kl.

1

 1.  

Šokis 5-8, Ig-IIg, IIIg-IVg kl. (1+1+1)

3

 1.  

Literatai 5-8, Ig-IIg kl.

1

 1.  

Rankdarbiai 5-8 kl.

1

 1.  

Ženk drąsiau (1-5 kl.)

2

 1.  

Drama (5-8 kl.)

2

 

Iš viso:

16