Ugdymo proceso organizavimas

mokykla - įėjimai.png

2020-2021 m.m. pamokos vyks klasėse

2 aukštas

5 klasė

matematikos 2 kab.

6 klasė

lietuvių k. 2 kab.

7 klasė

 lietuvių k. 1 kab.

8 klasė

 matematikos 1 kab.

3 aukštas

9 klasė

istorijos kab.

10 klasė

rusų k. kab.

11 klasė

 muzikos kab.

12 klasė

anglų k. kab.

Atskiruose kabinetuose vyks tik technologijų, gamtos mokslų, informacinių technologijų, dailės pamokos.

Fizinio lavinimo pamokos vyks lauke. Esant blogam orui – sporto salėje.

1-4 klasių mokiniai ugdomi pagrindiniame (senąjame) gimnazijos korpuse.

Biblioteka:

pirmadienis     1-4 klasės

antradienis      5-6 klasės

trečiadienis     7-8 klasės

ketvirtadienis  9-10 klasės

penktadienis   11-12 klasės

Valgykloje valgo:

po 2 ir 3 pamokų – 1-4 klasių mokiniai

po 4 pamokų – 5-8 klasių mokiniai

po 5 pamokų – 9-12 klasių mokiniai