Finansinės ataskaitos

Informacija apie  Ukmergės r. Želvos gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis LR Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybė

2019 m.
I II III IV

Direktorius

1819,96 1819,96    

Pavaduotojas ugdymui 0,25 etato

 342,54 342,54    

Neformaliojo ugdymo organizatorius 0,25 etato (nuo 2018-09-01 pareigybė panaikinta)

- -    

Ūkvedys 0,75 etato

648,75 648,75    

Socialinė pedagogė 0,5 etato

631,45 631,45    

Mokytojo padėjėja, ugdymo karjerai organizatorė 0,75 etato (nuo 2018-09-01 mokytojo padėjėja 0,5 etato)

302,75 302,75    

Specialioji pedagogė-logopedė 0,5 etato

533,71 533,71    

Bibliotekininkė

728,33 728,33    

Mokytojas

1328,48 1328,48    

Raštinės vedėja

605,50 605,50    

Buhalterė

1038,00 1038,00    

Kūrikai-sargai

555,00 555,00    

Kiemsargis

555,00 555,00    

Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas

555,00 555,00    

Valytoja

555,00 555,00    

Vairuotojas

605,50 605,50    

Auklėtojos padėjėja

565,71 565,71    

Virėja

605,50 605,50    

Auklėtoja

973,11 973,11    

Informaciją pateikė direktorius Vidas Tavoras