Finansinės ataskaitos

Informacija apie  Ukmergės r. Želvos gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis LR Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybė

2019 m.
I II III IV

Direktorius

1819,96 1819,96 1819,96 1819,96

Pavaduotojas ugdymui 0,25 etato

 342,54 342,54 342,54 342,54

Ūkvedys 0,75 etato

648,75 648,75 648,75 648,75

Socialinė pedagogė 0,5 etato

631,45 631,45 631,45 639,24

Mokytojo padėjėja 0,5 etato

302,75 302,75 302,75 302,75

Specialioji pedagogė-logopedė 0,5 etato

533,71 533,71 533,71 536,30

Bibliotekininkė

728,33 728,33 728,33 778,51

Mokytojas

1328,48 1328,48 1328,48 1342,91

Raštvedė-sekretorė

605,50 605,50 605,50 605,50

Buhalterė

1038,00 1038,00 1038,00 1038,00

Kūrikai-sargai

555,00 555,00 555,00 555,00

Kiemsargis

555,00 555,00 555,00 555,00

Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas

555,00 555,00 555,00 555,00

Valytoja

555,00 555,00 555,00 555,00

Vairuotojas

605,50 605,50 605,50 605,50

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos (auklėtojos) padėjėja

565,71 565,71 565,71 565,71

Virėja

605,50 605,50 605,50 605,50

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja)

973,11 973,11 973,11 973,11

Informaciją pateikė direktorius Vidas Tavoras

 

 

 

555,00